Een samenleving heeft regels. Richtlijnen of zo je wilt, wetten. De geschreven en ongeschreven regels. De wijze waarop we afspreken met elkaar om te gaan, ons te gedragen. Het zijn de normen en waarden die onze ouders ons meegeven, de principes die we ons eigen hebben gemaakt. Het zijn de ervaringen die we hebben opgedaan en die we van anderen zien, over wat acceptabel is en wat niet; de lessen die we geleerd hebben en nog steeds leren over hoe we respectvol en veilig met elkaar kunnen samenleven en een gezonde waardevolle gemeenschap vormen.

In de Sibbe is het net zo. Alleen worden de richtlijnen hier niet gevormd door een groot boekwerk, met handhavers die zorgen dat iedereen zich er netjes aan houdt. Er wordt niet uitgebreid vermeld wat wel en wat niet mag, of wat de gevolgen zouden kunnen zijn. Nee, bij de Bloodaxes vormen de vikingwaarden de basis en zij herinneren ons aan de ziel van de sibbe. Het gaat niet om straffen of gedogen, niet om goed of slecht. De vikingwaarden gaan over eer en broederschap. Over respect en verantwoordelijkheid.

De negen vikingwaarden, of “viking virtues” zijn: moed, oprechtheid, trouw, discipline, gastvrijheid, zelfredzaamheid, inzet, volharding en eer. Wanneer je je eigen handelen, als kind en als volwassene, steeds spiegelt aan deze waarden, dan -binnen je eigen mogelijkheden en de leeftijdsgrenzen- ben je respectvol en draag je verantwoordelijkheid.

Het begrip sibbe, de samenleving en samenwerking van familieleden, vrienden en verwanten, is de inspiratie van de Bloodaxe Sibbe; een groep van 65 personen die het vikingleven re-enacten. Re-enactment kan gezien worden als het demonstreren van het leven zoals men uit overlevering en geschiedschrijving denkt te weten. De Bloodaxe Sibbe baseert zich daarbij op wetenschappelijk onderzoek en historisch verantwoorde bronnen. Maar ook op overlevering, vertellingen, creativiteit en gezond verstand.

De sibbeleden delen hun kennis en kunde als een moderne gemeenschap met diepe wortels in een rijke en welhaast vergeten geschiedenis; die het waard is om te wereld te heroveren. Het doel is verbinding te brengen tussen de vele liefhebbers, geinteresseerden en deelnemers. De Bloodaxes hopen hun enthousiasme, betrokkenheid en levenswijze verder uit te dragen en te zorgen voor zowel entertainment als educatie. Dit kan gerealiseerd worden door hun kennis van historie,  een breed aanbod van ambachten, hun krijgskunde en vechttechnieken, wijsheid en …..de vikingwaarden in te zetten.

Rudyard Kipling heeft het prachtig verwoord in het gedicht “Law for the wolves”, ook wel “Law of the Jungle” genaamd. Het gaat over rechten en verantwoordelijkheden en dat is wanneer Mowgli moet leren hoe het in een roedel wolven aan toe gaat. Een sibbe is als een roedel. En wolven spelen net als raven een belangrijke rol in de Noorse verhalen. We hebben van het gedicht zelf een vrije vertaling gemaakt.


Want zo is de ziel van de sibbe, oud en waarachtig als steen
en degeen die haar hoog heeft zal slagen
maar wie haar onteert, sterft alleen.
Zoals de eik's wortels en kruin zich verhouden
en de zee zich verheft in de golf;
zo is de kracht van de wolf zijn roedel
en de kracht van de roedel heet wolf.