Door de maatregelen rondom het Corvid-19 virus, zijn in 2020 en 2021 veel evenementen geannuleerd of zijn heel beperkt doorgegaan. Organisatoren, reenactors, verenigingen en bezoekers kijken terug op een stil en leeg seizoen. Er waren en zijn wat kleine initiatieven, zoals op Erve Eme, Archeon, Ruine van Brederode, Masamuda, Ijzertijdboerderij en Prehistorisch dorp te Eindhoven, waar enkele handelaren of ambachtslieden hun tent opsloegen en opslaan. Kastelen, musea, parken en erven zelf zijn niet altijd open geweest voor bezoek of slechts gedeeltelijk (wel binnen de regels van de RIVM).

Binnen de Bloodaxe Sibbe is er wel van alles gebeurd. We zagen elkaar niet zo veel en vaak als we gewild hadden, maar het contact was er en de broederschap leed er niet onder. Er is uitbreiding geweest, in de vorm van geboorte en relaties. We hebben nieuwe contacten gelegd en oude banden aangehaald. Vriendschappen hebben geleid tot nieuwe en nauwere samenwerking, naast de grote groep sibbeleden hebben we nu banden met andere groepen. We verheugen ons op leuke samenkomsten en feesten met vriendschappelijke vechtdemonstraties.

Voor 2022 kunnen we terugkijken op een druk en gevuld evenementenjaar. Van Archeon, Kasteel de Cannenburgh, Museum Schokland, Kasteel Doornenburg, Middeleeuws en Fantasy Winschoten, Vikingcentrum in Den Oever tot aan de Ruine van Teilingen; en veelvuldig waren we te gast op Erve Eme. Zoveel fijne dagen en ontmoetingen waar wij heel blij mee zijn! De wens en het voornemen is gericht op een volle agenda voor 2023.

De Bloodaxes wensen iedereen veel succes, gezelligheid en warmte toe in de komende maanden. Tot ziens in de lente van 2023!